Privacyverklaring

Laatste update: juni 2020

Tierelantijdjes, gevestigd aan Aletta Jacobslaan 36, 1442AG Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder omschreven in deze privacyverklaring.

 

Wet- & Regelgeving

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam GDPR: General Data Protection Regulation.

 

Contactgegevens

tierelantijdjes.nl
Aletta Jacobslaan 36
1442AG Purmerend
mobiel: +31640721960

 

Persoonsgegevens

Tierelantijdjes verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van onze website en gebruik maken van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders, voogd of verzorgers. Tierelantijdjes kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Bij vermoedens van verzamelde persoonlijke gegevens zónder genoemde toestemming over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tierelantijdjes.nl – wij kunnen deze gegevens dan verwijderen uit onze database.

 

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: uitvoering van de overeenkomst cq de overeengekomen opdracht. Tierelantijdjes verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen (artikel 6, lid 4 AVG):

  • het afhandelen van een betaling op onze website
  • om producten bij een klant af te leveren
  • versturen van onze nieuwsbrief of reclamefolder
  • bezoekers van onze website de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • onze klanten te bellen of emailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • onze klanten te informeren over wijzigingen van onze producten of diensten
  • onze klanten te informeren over de status van een bestelling

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tierelantijdjes neemt besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen en niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tierelantijdjes bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is voorgeschreven om onze doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Naam, adres en factuurbedrag worden in de vorm van een digitale en papieren factuur 7 jaar na factuurdatum bewaard. Hiermee voldoet Tierelantijdjes aan de bewaarplicht zoals deze is bepaald door de Belastingdienst. Tierelantijdjes bewaart geen persoonsgegevens op zijn website of in een database voor een periode langer dan 1 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tierelantijdjes verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die door onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een vergelijkbaar niveau van vertrouwelijkheid. Tierelantijdjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen toegepast voor eigen gebruik en niet met derden gedeeld. Tierelantijdjes gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Wij slaan geen gegevens op middels tracking cookies. De social media logo’s op onze site bevatten een zg. trackingcookie. Deze knoppen dienen uitsluitend om de bezoeker op een gemakkelijke manier naar ons Instagram- of Whatsapp-account te leiden. Hebt u toestemming gegeven, maar wilt u die weer intrekken? U kunt dan de cookie van uw computer, tablet of smartphone zelf eenvoudig verwijderen. Bepaalde cookies kunt u ook zelf standaard blokkeren.

Kijk voor een toelichting op:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor onze gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tierelantijdjes. U heeft het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand bewaren naar u op te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw eerdere toestemming cq bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per email sturen naar info@tierelantijdjes.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in de kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen 30 dagen, op uw verzoek. Tierelantijdjes wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tierelantijdjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@tierelantijdjes.nl

Tierelantijdjes zal de privacy van alle bezoekers van haar website waarborgen en wij zullen de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk behandelen. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken om bestellingen zo snel en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. In andere gevallen zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Tierelantijdjes zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan die partijen ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.